19.04.2024İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
02.04.2024 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

02 / 04 / 2024 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2024/1)

 

Üniversitemiz tarafından 02/04/2024 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 2 adet sözleşmeli personel pozisyonuna yapılan başvuruların nihai değerlendirme sonuçları aşağıdadır.

 

Sözleşmeli pozisyonlara ASİL aday olarak yerleşmeye hak kazanan adayın 22 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN başvuru yapması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

GENEL UYARILAR:

 

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmek üzere başvuru yapmayanlar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

 

Asil olarak yerleşmeye hak kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmaması veya asil olarak yerleşenlerin haklarından feragat etmelerini yazılı olarak bildirmeleri halinde yerlerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirmeye davet yapılacaktır.

 

Belgelerini teslim eden adayların evrak kontrolünün doğru ve arşiv araştırmalarının olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendilerine bildirimde bulunulacaktır.

 

Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

*Listeler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin korunması ilkesine uygun olarak adayların kimlik numaraları ve ad-soyad bilgileri maskeleme yöntemiyle ilan edilmiştir.

 

**Puan eşitliği olan adaylarda mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilmiştir.

 

 

 

İSTENİLEN BELGELER:

 

-Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)

-Fotoğraf (6 Adet)

-Aile Durum Bildirim Formu (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)

-Aile Yardım Bildirim Formu (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)

-KVKK Hakkında Çalışan Muvafakatnamesi (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)

-KVKK Kapsamında Sağlık Verileri Muvafakatnamesi (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)

 

 

 

ÖNEMLİ NOT:

 

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Ek 1 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü bulunmaktadır.

 

 

 

Nihai Değerlendirme Sonuçları:

 

-2024/1-1 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Büro Personeli alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

-2024/1-2 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Büro Personeli alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 


19.04.2024İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
02.04.2024 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

02 / 04 / 2024 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2024/1)

 

Üniversitemiz tarafından 02/04/2024 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 2 adet sözleşmeli personel pozisyonuna yapılan başvuruların nihai değerlendirme sonuçları aşağıdadır.

 

Sözleşmeli pozisyonlara ASİL aday olarak yerleşmeye hak kazanan adayın 22 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN başvuru yapması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

GENEL UYARILAR:

 

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmek üzere başvuru yapmayanlar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

 

Asil olarak yerleşmeye hak kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmaması veya asil olarak yerleşenlerin haklarından feragat etmelerini yazılı olarak bildirmeleri halinde yerlerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirmeye davet yapılacaktır.

 

Belgelerini teslim eden adayların evrak kontrolünün doğru ve arşiv araştırmalarının olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendilerine bildirimde bulunulacaktır.

 

Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

*Listeler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin korunması ilkesine uygun olarak adayların kimlik numaraları ve ad-soyad bilgileri maskeleme yöntemiyle ilan edilmiştir.

 

**Puan eşitliği olan adaylarda mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilmiştir.

 

 

 

İSTENİLEN BELGELER:

 

-Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)

-Fotoğraf (6 Adet)

-Aile Durum Bildirim Formu (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)

-Aile Yardım Bildirim Formu (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)

-KVKK Hakkında Çalışan Muvafakatnamesi (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)

-KVKK Kapsamında Sağlık Verileri Muvafakatnamesi (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)

 

 

 

ÖNEMLİ NOT:

 

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Ek 1 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü bulunmaktadır.

 

 

 

Nihai Değerlendirme Sonuçları:

 

-2024/1-1 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Büro Personeli alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

-2024/1-2 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Büro Personeli alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ