Personel Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre, idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca kurulmuştur.

Birimin Görevleri:
Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
Personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, gerekli bilgileri toplamak,
Üniversitesi personelinin atama, yükselme ve unvan değişikliği, özlük, süre uzatımı, istifa, görevlendirme, izin, emeklilikle ilgili işlemlerini yapmak,
İdari personel ve işçilerin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.