MİSYON

 

Daire Başkanlığı olarak amaç ve görevlerimiz; köklü ve sağlam bir Üniversite olma yolunda insan gücü planlamasını en iyi şekilde yapmak, personel politikasını belirleyerek Üniversitemizin değerleri ışığında tecrübeli, çalışkan, sorumluluk sahibi, mükemmeliyetçi, akılcı, araştıran, sorgulayan, etik değerlere sahip çıkan, milli ve manevi değerleri ön planda tutan, bilimsellikten ödün vermeyen akademik ve idari personelimizin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve Yönergelerin kendilerine tanıdığı hak ve yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlamak, Üniversite personelinin atama, kadro ve tüm özlük ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak, hizmet içi eğitim programları düzenleyerek çalışanların eğitim seviyelerini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkarmaktır.

 

VİZYON

 

Daire Başkanlığı olarak ülkümüz ve hedeflerimiz, Üniversitemizin değerleri ışığında insan gücü planlaması ve personel politikamız ile ilgili çalışmalar yapmak ve personel sistemimizi geliştirmek, Üniversitemizde çalışan tüm personelimize kaliteli, nitelikli, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmak, diğer birimlerde görevli personelimizi bilgilendirmek ve yol göstermek, insan odaklı bir anlayışla verdiğimiz hizmetlerle kurum içinde ve dışında örnek olmaktır.